ontstaansgeschiedenis

De Stichting Schuldhulp Maasgouw is ontstaan op intitiatief van 3 kerkgemeenschappen in de gemeente Maasgouw. Een werkgroep van vertegenwoordigers van City Life Church Midden-Limburg, Parochiefederatie Maasbracht en Protestantse Kerk Maasbracht heeft het voortouw genomen en op 16 november 2017 is de akte van de stichting bij de notaris gepasseerd.
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester / secretaris, coördinator en 3 leden.

contactadressen initiatiefnemers:

City Life Church Midden-Limburg,
Havenstraat 15, 6051 CR Maasbracht
info@clcmiddenlimburg.nl

 

Parochiefederatie Maasbracht Kerkplein 2, 6051 DT Maasbracht 
info@parochiefederatie-maasbracht.nl

 

Protestantse Kerk Maasbracht
Sintelstraat 23, 6051 BL, Maasbracht
info@pknmaasbracht.nl