Klachtenregeling

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Wij gaan respectvol, eerlijk en positief met elkaar om. We vinden het namelijk belangrijk dat je je bij ons veilig voelt. Ben je niet tevreden over hoe iemand van de Stichting Schuldhulp Maasgouw met je omgaat? Dit is wat je kunt doen.

Stap 1 – In gesprek gaan
Bespreek het zo snel mogelijk met de vrijwilliger in kwestie en/of met de coördinator van de Stichting Schuldhulp Maasgouw.
e-mail: coordinator@schuldhulpmaasgouw.nl
telefoon: 06 51 119 356

Stap 2 – Contact opnemen met de lokale klachtenfunctionaris
Heeft een gesprek niets opgelost of bespreek je het liever niet met deze persoon of personen? Dan kun je een formele klacht indienen bij het bestuur van de Stichting Schuldhulp Maasgouw, t.a.v. de secretaris van de stichting. secretaris@schuldhulpmaasgouw.nl
Dien je klacht schriftelijk in en vermeld:
• je naam, adres en telefoonnummer;
• de dagtekening;
• tegen wie de klacht is gericht;
• een omschrijving van het gedrag waar je een klacht over indient en wanneer dat plaatsvond.

Stap 3 – Klachtencommissie
Kom je er samen niet uit? Je kunt je klacht dan doorsturen naar de klachtencommissie: klachtencommissie@schuldhulpmaatje.nl.
De klachtencommissie bestaat uit 5 leden die benoemd zijn door het landelijk bestuur van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

Bij grensoverschrijdend gedrag
Gaat je klacht over grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminatie, racisme of seksuele intimidatie? De locatie geeft je klacht dan door aan de landelijke onafhankelijke externe klachtencommissie (artikel 2 van de klachtenregeling SchuldHulpMaatje).
Bij grensoverschrijdend gedrag kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de externe en onafhankelijke klachtencommissie (zie hierboven bij stap 3) of een van de externe en onafhankelijke vertrouwenspersonen: Lenny van de Brink, Cees Geluk en Ischa de Waard:
e-mail: vertrouwenspersoon@schuldhulpmaatje.nl
telefoon: 06 25 190 895

Klachtenregeling van SchuldHulpMaatje
Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenregeling van SchuldHulpMaatje voor hulpvragers.